Οι Ιερείς μας

Αρχιμ. Νικόλαος Γιαννουσάς – 6972074039


Πρωτοπρ. Ελευθέριος Συτιλίδης ( Προϊστάμενος) – 6946034936


Πρωτοπρ. Λάζαρος Σίμος – 6974595053


Πρεσβ. Βασίλειος Μπογιατζής – 6934901796


Διακ. Ιάκωβος Πνευμονίδης – 6983279700