ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Δικαιολογητικά Μυστηρίων

Για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από την Ιερά Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί ο γάμος.  Να δηλωθεί η ημερομηνία του γάμου καθώς και ο Ναός όπου θα τελεστεί το μυστήριο. Ο παράνυμφος (κουμπάρος) πρέπει να είναι χριστιανός ορθόδοξος και να μην έχει συνάψει πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια γάμου:

 1. Πιστοποιητικό ελευθερογαμίας από τον Ενοριακό Ναό όπου ανήκουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο από το υποψήφιο ζευγάρι ανήκουν σε ενορία που βρίσκεται εκτός της Μητροπολιτικής περιφέρειας Καστοριάς θα πρέπει να πάρουν το Πιστοποιητικό Ελευθερογαμίας από την οικεία Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει η ενορία τους.
 2. Εγγυητικό γάμου από τον Ιερέα που θα τελέσει το γάμο.
 3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (απαραίτητη η παρουσία και των δύο μελών με την αστυνομική τους ταυτότητα).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο του υποψηφίου ζευγαριού, αλλά και του υποψηφίου παρανύμφου (κουμπάρος).
 5. Αγγελία γάμου σε τοπική εφημερίδα , όπου θα τελεσθεί ο γάμος.
 6. Παράβολο γάμου από τη Δ.Ο.Υ. Καστοριάς
 7. Έξοδα βιβλιοθήκης, αρχειοθέτησης και κληρικοσήμου για την έκδοση της άδειας γάμου ποσού 30 ευρώ. Θα κοπεί απόδειξη είσπραξης για το συγκεκριμένο ποσό από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας.
 8. Σε περίπτωση που έχει συναφθεί πολιτικός γάμος, να προσκομισθεί ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου.
 9. Υπεύθυνες Δηλώσεις Μη Σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης ή πολιτικού γάμου από το υποψήφιο ζευγάρι και τους κουμπάρους.
 10. Φωτοαντίγραφο των Αστυνομικών Ταυτοτήτων
 11. Στοιχεία για τη δήλωση Γάμου

α)Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Επάγγελμα και των δύο μελών

 1. Προσκλητήρια του Γάμου
 2. Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο από το υποψήφιο ζευγάρι είναι από το εξωτερικό θα πρέπει να προσκομισθούν και βεβαιώσεις Βαπτίσεων ότι είναι κανονικά Χριστιανοί της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όλα τα έγγραφα που προέρχονται από το εξωτερικό θα συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Παρακαλείστε θερμά, και κατόπιν αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, να αποφεύγετε τη ρίψη ρυζιού εντός του Ιερού Ναού, σεβόμενοι πρώτον την ιερότητα του μυστηρίου και την τάξη της ακολουθίας του γάμου και δεύτερον για την προστασία του δαπέδου.
 • Η ρίψη του ρυζιού προτείνεται να γίνεται κατά την έξοδο των νεόνυμφων στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.
 • Την 8η ημέρα από το Γάμο διαβάζεται η ευχή επί τη λύση των στεφάνων στους νεόνυμφους
 • Οι ευχές επί τη γεννήσει τέκνου είναι οι εξή: 1. Ευχή 1ης Ημέρας στον τόπο γεννήσεως, 2. ευχή 8ης ημέρας στην οικία (ονοματοδοσίας) και 3. ευχή Τεσσαρακοστής ημέρας (Σαραντισμός) στην Εκκλησία. Δεν προβλέπονται ούτε επιτρέπονται άλλες ευχές.
Κοινοποιήστε: