Ακολουθία του Ευχελαίου Απαραίτητα για την τέλεση Ακολουθιών

divider_02
euxelaio

Για την τέλεση της Ακολουθίας του Ευχελαίου, απαιτούνται:

Τραπέζι στο οποίο θα τοποθετηθούν :

  1. Εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή κάποιου άλλου Αγίου εν μέσω τετράπους
  2. Σκεύος που θα περιέχει αλεύρι και στο μέσον αυτού τίθεται κανδήλα μετά οίνου και ελαίου
  3. Επτά καθαρά κεριά και επί πλέον για κάθε άτομο χωριστά
  4. Θυμιατήριον με θυμίαμα και καρβουνάκια
  5. Λαβίδα χρήσεως και
  6. Δίπτυχο ζώντων
Κοινοποιήστε: