Ακολουθία θεμελίωσης παντός κτίσματος Απαραίτητα για την τέλεση Ακολουθιών

divider_02
ktisma

Για την τέλεση της Ακολουθίας της θεμελίωσης παντός κτίσματος, απαιτούνται:

Τραπέζι στο οποίο θα τοποθετηθούν :

  1. Δοχείο ( κούπα) με καθαρό νερό
  2. Μια μικρή δέσμη βασιλικού
  3. Θυμιατήριον με θυμίαμα και καρβουνάκια
  4. Εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας
  5. Λευκό καθαρό μάκρο ( πετσέτα )
  6. Δίπτυχο ζώντων
  7. Τέσσερα μικρά φιαλίδια για τον αγιασμό και
  8. Πέτρα στην οποία χαράζεται Σταυρός.
Κοινοποιήστε: