Ακολουθία του Αγιασμού οχήματος Απαραίτητα για την τέλεση Ακολουθιών

divider_02
oxima

Για την τέλεση της Ακολουθίας του Αγιασμού οχήματος, απαιτούνται:

  1. Δοχείο ( κούπα) με καθαρό νερό
  2. Μια μικρή δέσμη βασιλικού
  3. Εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας
  4. Λευκό καθαρό μάκρο ( πετσέτα ) και
  5. Δίπτυχο ζώντων
  6. Όνομα οδηγού-ων.
Κοινοποιήστε: