Το Ευαγγέλιο

Το Ευαγγέλιο ερμηνεύεται με βάση την ταπείνωση και όχι με βάση την μόρφωση. Όλες οι μορφώσεις και όλες οι θεωρίες μιλούν στο νου του ανθρώπου. Δεν μιλούν στην καρδιά του…. Read more »

Θαύμα Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ο Θεός και οι Άγιοι είναι εδώ μαζί μας κυρίως σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε σήμερα. Διαβάστε την ιστορία με το θαύμα του Αγίου Λουκά Κριμαίας που συνέβη στις 3… Read more »

Ευλογημένη αρετή της σιωπής

Αυτός, που θέλει να μιμηθή τον πράο και ησύχιο Κύριο, πρέπει να αγαπήση την ευλογημένη σιωπή. Τότε μόνο θα μπορεί να προφέρη αδιαλείπτως το πανάγιό Του όνομα και να εργάζεται διαρκώς… Read more »